• ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ หรือ โภชนาการ
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มาอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านโภชนาการแม่และเด็ก สุขภาพแม่และเด็ก

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.