• เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้าน Computer Network เปลี่นอย่างดี
  • รู้จักการทํางานของเครื่อง Server

24-Sep-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • ปวช. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • ดูเเลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

23-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.