• มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย5ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบและจัดการฐานข้อมูลได้

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Government projects
 • Technology Sales
 • Sales Management

17-Sep-19

 

Applied
 • DevOps
 • Programmer (C#, .NET)
 • Fintech startup

17-Sep-19

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Cloud-Native Architectures
 • Aspects of Software Development
 • System integration and Microservice architecture

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Java,JavaScript AngularJS,Node.js,Express,MongoDB
 • Telecom business
 • Experience 0-5 years in a FrontEnd Development

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลระบบVMware
 • มีความรู้ในการดูแลอุปกรณ์ IT อย่างเช่น Server
 • มีความรู้ในการทำงานบน Windows OS, Linux OS

17-Sep-19

 

Applied
 • Experienced in electrical maintenance
 • Managing and solving of system breakdowns IE
 • Have Driving License and own car.

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • PMO, Project Coordinator, BA
 • Project Coordinator
 • BA

17-Sep-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • CCNA / CCNP / F5
 • Network Design / Implement
 • Bluecoat,Cisco

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Salesforce
 • Project Management
 • Unique Product

17-Sep-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Product Operation or BA
 • Ensure reports are accurate and produced in a time
 • Self-motivating with a can-do attitude

17-Sep-19

 

Applied
 • ผู้เชี่ยวชาญ DevOps ที่มีประสบการณ์
 • Immediate Interview
 • อุตสาหกรรมการธนาคาร

17-Sep-19

THB90k - 120k /month

Applied
 • IT Support
 • Digital Service Provider
 • MRT Line

17-Sep-19

THB16k - 25k /month

Applied
 • Security Engineer, Computer Engineer, Science
 • Firewall/VPN, IPS/IDS, Network Secuirty
 • CCNA, Sec+

17-Sep-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 4+ experience in IT security or Cyber security
 • Security Operations Center (SOC)
 • International Team

17-Sep-19

 

Applied
 • ปสก 3 ปีขึ้นไป, Windows /Linux ด่วนจำนวนหลายอัตรา
 • CCNA, CCNP, CompTIA
 • โบนัท,ปรับเงินเดือนประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Sep-19

 

Applied
 • IT Global Coordinator
 • IT Support Background / Logistics Background
 • Excellent English Communication

17-Sep-19

THB55k - 70k /month

Applied
 • IT Support
 • THB17,000++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
 • สุขุมวิท,เอกมัย

17-Sep-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Agile Development
 • Software development
 • Java; API

17-Sep-19

THB120k - 160k /month

Applied
 • Agile Development
 • Software development
 • C/C++

17-Sep-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • Software Engineer
 • Agile methodology
 • Android, Swift, Objective-C, Kotlin etc

17-Sep-19

THB70k - 90k /month

Applied
 • Data Science
 • Data Modelling
 • Data Mining

17-Sep-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • Data modelling
 • Data Scientist
 • Agile environment

17-Sep-19

THB90k - 120k /month

Applied
 • 5 years as a LIMS Administrator
 • Programming in a computer language.
 • Experience with delivering a LIMS

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Data Scientist
 • Data Modelling
 • Strategic planning

17-Sep-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • Experience with Java
 • Good English Skills
 • Web Development

17-Sep-19

 

Applied
 • MNC exposure
 • Exciting project
 • Interesting opportunity

17-Sep-19

 

Applied
 • 3+ years hands on experience in IT processes
 • Good level of English proficiency
 • Competitive remuneration package

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้าน Front-end Technology
 • มีประสบการณ์ในด้าน Backend Technology
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาเวปไซต์ / เว็บปแพพลิเคชั่น

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager
 • Product owner
 • Product Manager

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 50%infrastructure 50%security
 • Good English communication
 • International culture

16-Sep-19

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Data Analyst
 • Data analytic
 • CRM digital marketing analytics

16-Sep-19

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • 10 years’ experience in network services
 • Strong customer service attitude.

16-Sep-19

 

Applied
 • Minimum 2 years relevant experience
 • Vast learning opportunities
 • Leave and medical benefits

16-Sep-19

 

Applied
 • At least 3 - 5 years experience
 • Data Warehouse
 • Manage data authorization control and data secure

16-Sep-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Design,Requirement definition, fit & gap analysis.
 • Coding skill in Java or .Net, System Analysis
 • Have JLPT(Japanese-Language Proficiency Test N-1)

16-Sep-19

 

Applied
 • Work on Global Insurance Applications
 • Have Good Experience of AngularJS or ReactJS
 • Open to Expat

16-Sep-19

THB90k - 120k /month

Applied
 • Solid in full-stack development
 • Ability to tackle architecture design
 • Bangkok, start-up

16-Sep-19

 

Applied
 • DevOps/ProdOps
 • Cloud-based application deployment and automation
 • Linux, AWS, Puppet,Chef, Jenkins,Maven, Git, SVN

16-Sep-19

 

Applied
 • DevOps/ProdOps
 • Cloud-based application deployment and automation
 • Linux, AWS, Puppet,Chef, Jenkins,Maven, Git, SVN

16-Sep-19

 

Applied
 • Minimum 2 year experience in Networking
 • Knowledge in Network Infrastructure
 • Networking Equipment and Configuration

16-Sep-19

 

Applied
 • Excellent presentation skills
 • Experience in Server and storage implementation
 • Experience Virtualized implementation

16-Sep-19

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

16-Sep-19

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Support Sale for it product
 • Present & nego with customer
 • Manage Partner & Distributor

16-Sep-19

THB25k - 55k /month

Applied
 • Develop program with VB.Net, Net or C#.Net
 • 3 years experience in Programmer/software develop
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science

16-Sep-19

 

Applied
 • International environment
 • Attractive benefits
 • Great career progression

16-Sep-19

 

Applied
 • Application Capacity
 • Cloud Storage
 • Project Management

16-Sep-19

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied