• สืบค้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
  • ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทย
  • ใช้สื่อและชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้

21-Aug-17

 

Applied
  • Very good knowledge of the internet
  • Good technical skills and comprehension
  • Good command of English or German

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.