• ปวช.ขึ้นไป
 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้
 • สามารถทำงานที่สูงได้

22-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาITหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

21-Sep-17

 

Applied
 • 3-5 years working experience in Windows Server
 • Experience in Cisco network equipment switch/route
 • Install new / rebuild existing servers

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

21-Sep-17

 

Applied
 • Male or female
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • 1 - 3 years working experience with Helpdesk

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือประกาศนียบัตร

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.