• เพศ ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ SAP 1 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Assistant IT Manager
 • ผู้ช่วยจัดการไอที
 • ผู้ช่วยผู้จัดการไอที

3 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 25 - 35 years old
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • exp in implementing and maintaining network

3 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Server ให้ลูกค้า
 • เพศชาย อายุ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • System Engineer, System Administrator
 • Window Server, Exchange Server, VMware, Hyper-V
 • Infrastructure system

10 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • Experience in the IT infrastructure and network
 • Knowledge of dynamic routing OSPF, BGP, EIGRP
 • Solid understanding of TCP/IP

10 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science,Computer Engineering.
 • 3-5 years of experience in Network Infrastructure.
 • Good command of English.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excitement to build a new hotels brand
 • Experiences in hotel IT, pre-opening
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

14 hours ago

 

Applied
 • Work with sales team to provide support technical
 • 5 years experience in presales ERP consulting
 • Good command in English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Calling all talented Data Scientists
 • Are you a CL expert?
 • Are you a NLP authority?

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting Information System
 • 0-2 years’ experience in related field
 • Have a knowledge in system analysis and design

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting Information System
 • 1-2 years experience in developing reports
 • Hands on experience in implementation of Finance

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • IBM WebSphere, WebLogic, TIBCO, Redhat
 • 3 - 7 years hands-on
 • Huay Kwang Bangkok

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความรู้โปรแกรมCrystal Report, XL Reporter
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมMicrosoft .Net VB/C#

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Hands on DevOps
 • Linux /UNIX environment
 • Hauy Kwang with easy access to MRT

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • More than 3 years past working experience
 • Willingness to learn more about IT

18-Aug-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Server ให้ลูกค้า
 • เพศชาย อายุ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์,
 • ดูแลลูกค้าตามที่บริษัทมอบหมาย
 • มีความรู้ทางด้าน Computer Network Concept

18-Aug-17

 

Applied
 • IT Management
 • Head of IT
 • Digital transformation

18-Aug-17

 

Applied
 • 1 year Oracle Database, SQL Server, Middleware
 • Experience in Weblogic, IBM Websphere
 • Able to write and maintain Unix/Linux

18-Aug-17

 

Applied
 • Thai, male or female, exempted from military
 • High Vocational Certificate or Bachelor’s degree
 • 1 year experience on IT support or related role

18-Aug-17

 

Applied
 • The role requires significant interaction
 • Experience of a customer service or sales
 • Demonstrate evidence of exceeding sales targets

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree of Medical instruments.
 • 1 year of work experience in Service Engineer.
 • Good command of spoken and written English.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National with Secondary Education
 • support to management of hardware and software
 • Fluency in English and Thai

18-Aug-17

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามระบบที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Process functional/technical design activities
 • Planning and executing data conversion activities
 • At least 2 year experience in any SAP B1

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Server / Network / Firewall
 • Mac system / OS / Windows / IT
 • Over 1 year experiences in Information Technology

18-Aug-17

 

Applied
 • Degree in computer science or equivalent
 • Have experiences with ETL design
 • 2-5 years’ experience with ETL tool development

18-Aug-17

 

Applied
 • Technical Team Lead
 • Developer
 • C#.net

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้าน Help desk, IT Support

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้าน IT
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย IT

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • เพศชาย / อายุ 22 - 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ชาย – หญิง อายุ 27ปีขึ้นไป
 • เชี่ยวชาญด้าน IT Technical และ Office Base System

18-Aug-17

 

Applied
 • ดูแล ติดตั้ง แก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์
 • Support User แก้ไขปัญหาการใช้งาน PC, Notebook
 • ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Aug-17

 

Applied
 • บริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง software
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet

17-Aug-17

 

Applied
 • Instructor of Certified Training Course
 • Knowledge of solutions
 • 5 years of working experience in solution

17-Aug-17

 

Applied
 • Basic HTML coding / Basic JavaScript coding
 • Extend/Generate webpage and revise
 • Utilise/Update scripting on the website

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Design and develop HTML structure
 • Design and develop website front-end
 • Research and development on new user interface

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Manager
 • Infrastructure support
 • 10 years of work experience in IT

17-Aug-17

 

Applied
 • Strong client facing experience
 • Deep skills in any SAP modules listed
 • Excellent leadership and management skills

17-Aug-17

 

Applied
 • IT Infrastructure and Policy development
 • Experience in IT documentations
 • At least 3 years experience

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน IT Support Web,

17-Aug-17

 

Applied
 • Security Analyst
 • Security Engineer
 • Network Security

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.