• เพศชาย-หญิง
  • มีความรู้ความสามารถทั้ง Hardware, Software
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี

15-Aug-17

 

Applied
  • พัฒนาเวบไซต์หรือการพัฒนาโปรแกรม
  • เขียน Joomla ,PHP, Java Script, HTML, CSS
  • ปริญญาตรี-โท สาขา IT, คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ

14-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.