• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ,เขียนโปรแกรม ,Test Engineer
 • Software Engineer , รังสิต , pathumthani ,rangsit
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์, Programmer Senior ,Programmer

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Computer science
 • Strong Project management , communication
 • Conversational level of English

8 mins ago

 

Applied
 • Work 5 days per week
 • Group Insurance (AIA)
 • 5 year Functional experience in ERP application

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Technical support servers and storage
 • Microsoft, VMware, Linux and Management/Supervisor
 • Working day Mon - Fri, 8AM - 5PM

13-Nov-19

 

Applied
 • มีความรู้ ความชำนาญ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
 • ความรู้ ความเข้าใจ C#,PHP, MySQL, JavaScript, Ajax
 • สามารถทำงานร่วมเป็นทีม พัฒนาทีม รักความก้าวหน้า

13-Nov-19

 

Applied
 • Male / Female, age 22 - 35 years old
 • 0 - 3 years of experience as a network or related
 • Network certification; CCNA, CCNP or related

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of experience with Jira
 • Excellent in English
 • Establish and standardize the R&D software setup

12-Nov-19

 

Applied
 • Oracle
 • IT System Analys
 • System Development

12-Nov-19

 

Applied
 • IT Security
 • Cyber Security
 • Information Technology

12-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in IT
 • At least 10 years of working experience IT field
 • Knowledge of Network Infrastructure

08-Nov-19

 

Applied