• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SQL, Crystal report
  • พัฒนางานสารสนเทศเพื่อให้เกิดการลดใช้งานกระดาษ
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Node PhP

26-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?