• มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
  • ชาย อายุ 20-32
  • วุฒิ ปวช. ปวส.

18-Aug-17

 

Applied
  • 5 yrs Experience in Web Designer&Graphic Designer
  • Proficient in design programs
  • Experience of producing offline and online content

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
  • ชาย อายุ 20-32
  • วุฒิ ปวช. ปวส.

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.