• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ออกแบบเว็บไซต์ และ Mobile Application
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง UX และ UI

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์การเขียน Android หรือ IOS
  • สามารถเขียน Native app ด้วย Java หรือ Kotlin ได้

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.