• ออกแบบพัฒนาระบบตรวจวัดและสื่อสาร
  • ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนระบบCloud
  • มีประสบการณ์และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาC

13-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?