• ดูแลงานระบบ IT
  • งานซ่อมและระบบเน็ตเวิร์คต่างๆของลูกค้าและบริษัท
  • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.