• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

3 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Develop;Integration;CRM;Data Analytic
 • Design;Digital Marketing Technology
 • Marketing Automation;Salesforce

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Fast growing company
 • Committed, ambitious, fast-paced environment
 • Attractive salary and benefits

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years working experience
 • Good knowledge in software development process
 • Offer compettitive salary and benefit

12 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Create dashboards for a large project
 • Power BI Desktop/Cloud version 2.7x
 • Apply visualization design best practices

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล, นำเสนอรายงาน, ออกแบบรายงาน
 • MIS, Data Analysist, Sales Performance Report
 • Excel Expert, Presentation Skill, Analitical Skill

20-Oct-20

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Project Manager,Business Analyst,Project Director
 • Application Development,Technology solutions, IT
 • Technology projects,Formal project,E-commerce

20-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Oct-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Experience in any SAP module is required
 • Near BTS Sala-Dang
 • Flexible working hour, Five-day work week

20-Oct-20

 

Applied
 • Minimum of 10 years of experience
 • Bachelors or Masters in Computer Science, MIS
 • Knowledge of risk data architecture and technology

19-Oct-20

 

Applied
 • IT Infrastructure Engineer
 • Exp. in support System, Network, and Cloud system
 • Good knowledge of Linux or Unix

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong in C#.Net, PL/SQL, SQL Server
 • Exp. in develop software for Manufacturing
 • Good English Communication

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

19-Oct-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Software Development; Solution Delivery; IT System
 • Project Management; Application Development
 • System Support

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • SAP
 • Implementation
 • Project

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Salesforce
 • Developer
 • CRM

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Software
 • Development
 • Manager

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Devops
 • System
 • Kubernetes

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

19-Oct-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16-Oct-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Smart Plant Material (SPM)
 • implementing new SPM system module or modifying
 • procurement activities (EG ERS,CBE,PO, WO

16-Oct-20

 

Applied
 • React Native
 • Developers
 • Web and mobile developer

16-Oct-20

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16-Oct-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16-Oct-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Fast growing company
 • Annual performance bonus and salary increments

15-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Fast growing company
 • Easy access location
 • Opportunity to learn from technical peers

15-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Advance cybersecurity company
 • Attractive salary and benefits
 • Opportunity to learn from peers

15-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • SAP;Project Management
 • SAP FICO; Project Implementation
 • Project Delivery

15-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Oct-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Oct-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • iOS Developer, FullStack Programmer, Software Eng.
 • Banking Experienced (Chaengwattana area)
 • Urgent Contract with High Salary

15-Oct-20

 

Applied
 • Technical Support, Excel, PL/SQL, Java, Admin,Unix
 • Less than one year experiences are welcome
 • Overtime payment, Social Security and other

15-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • Software Tester,Test Manager,QA Lead,IT
 • Quality Assurance Engineer,Automated Tester
 • Good salary,career growth and attractive benefit

15-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • IT Digtial Strategy;IT consulting;Project Manager
 • IT Development;IT Governance;IT Operating Model
 • IT Management;PMP

15-Oct-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • System Analyst
 • Software Development
 • PL/SQL, Java, Oracle

15-Oct-20

 

Applied
 • Degree in IT, Computer Sciences, Engineering, MIS
 • Good knowledge of IT technology landscape, concept
 • Good command in English (spoken & written)

15-Oct-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Oct-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst/ SQL Developer
 • Working location : BTS Ari, BTS Chidlom
 • Attractive benefits and career growth

15-Oct-20

 

Applied
 • Mobile developer, Android developer, IOS Developer
 • Well known organization for outsourcing
 • Renewal Contract job with high salary

15-Oct-20

 

Applied
 • Front-end Developer, Angular, React Developer
 • High salary for Contract job with renewal
 • BTS Ari, ChaengWattana, Rama 3

15-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Oct-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Software Architect
 • Technology
 • IT

15-Oct-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Oct-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Oct-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14-Oct-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Challenging opportunities within SEA region
 • Collaborative development culture
 • Located near BTS

14-Oct-20

Salary negotiable

Applied