• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

48 mins ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Experience in any SAP module
 • Knowledge in IT applications

3 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Information technology
 • Thai national only, age 28-35 years old
 • 5 years of working experience in software Testing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global Financial Services Business
 • 5 Yrs of Relevant Experience in MIS/BI/Analytics
 • Career Development

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

8 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

8 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

8 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

8 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Application & Cloud Support Analyst,Server,Network
 • High Salary and good benefit
 • training opportunity with global company

31-May-20

 

Applied
 • Front end, React Programmer, Developer, IT
 • High Salary and benefit with Contract Renewal
 • BTS Line and work with multinational environment

31-May-20

 

Applied
 • At least 1 years working experience
 • Good knowledge in software development process
 • Offer compettitive salary and benefit

29-May-20

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Project Management;Software Development
 • Scrum Master;Project Implementation
 • IT Delivery;PMP

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

29-May-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Experience in System Analyst position at least 3 Y
 • Analyzing business/function requirement
 • Thai nationality

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Work w/ Thai Medical Equipment Distributor
 • Minimum of 5 Years in IT Field
 • Experience in Managing Full Project Life Cycles

29-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

29-May-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Android - Kotlin, iOS - Swift
 • Mobile Hybrid / Cross platform
 • Objective C, Swift, Java, Kotlin, Android Studio

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

29-May-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • วิเคราะห์ระบบ
 • จัดทำเอกสาร SRS
 • วางแผนงาน

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • C#.NET Programmer/Developer,Front end, UX/UI
 • High Salary and benefit with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line, Good benefit

29-May-20

 

Applied
 • Degree in IT / Computer/ Engineering / MIS
 • Experience in HTML/JavaScript
 • Experience in business process improvement

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

28-May-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Front-end Developer,Node JS, JavaScript, PHP
 • Programmer,Software Engineer,Application Developer
 • Contract with Renewal, High Salary, Near BTS, MRT

28-May-20

 

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

28-May-20

 

Applied
 • Exp. in Software Enterprise Architect
 • Exp. in Software development on mobile and web app
 • Knowledge in hardware setup and security

28-May-20

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • IT Digtial Strategy;IT consulting;Project Manager
 • IT Development;IT Governance;IT Operating Model
 • IT Management;PMP

28-May-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Manage overall strategic information development
 • IT project management (PMO)
 • Infrastructure, Development, BA, IT Security

28-May-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

28-May-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • NetBackup Senior Tech Support Engineer
 • High Salary and good benefit
 • Knowledge of SAN storage technologies

28-May-20

 

Applied
 • Experienced in NodeJS
 • Proficiency in TypeScript
 • Able to communicate in English

28-May-20

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in IT / Computer/ Engineering / MIS
 • Experience in HTML/JavaScript
 • Experience in business process improvement

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • BigO, Linux, MicroService, Cluster Computing
 • NodeJS, Golang
 • Back-end & Big Data

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

28-May-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Having good exp in IT Project Management
 • Good background of IT Security, Networking, System
 • Good command of English

27-May-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 7 years of System Integrator/ Service Provider
 • Experience in System/ IT Solution for Hospitality
 • Good at Project Bidding and Business Strategy

27-May-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

27-May-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • A minimum of 2 years of experience
 • At least 2 end to end full life cycles
 • Immediate joining

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

27-May-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

27-May-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล, นำเสนอรายงาน, ออกแบบรายงาน
 • MIS, Data Analysist, Sales Performance Report
 • Excel Expert, Presentation Skill, Analitical Skill

26-May-20

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 yrs+ IT Management, Project Management,or relate
 • Age between 42-48 years old
 • Good command of English/ Strong Management

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years of service desk management
 • Experience in complex technical tasks and issues
 • Fluent English communication is a must

26-May-20

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 5-7 years of service desk management
 • Experience in complex technical tasks and issues
 • Fluent English communication is a must

26-May-20

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Software Tester,Test Manager,QA Lead,IT
 • Quality Assurance Engineer,Automated Tester
 • Good salary,career growth and attractive benefit

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Project Delivery; Retail; ERP
 • Project Management; Agile Methodology
 • Consulting

26-May-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Digital Innovation;Technology;Transformation
 • Digital Platform;Pharmaceutical
 • Customer Engagement

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
 • Strategy Consulting
 • People Management

26-May-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

26-May-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

26-May-20

THB30k - 45k /month

Applied