• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

3 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • 5 years of enterprise IT solution sale
 • Exp in Channel Sale in Service Provider
 • Good English Communication

7 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ReactJS, NodeJS, JavaScript, HTML/CSS
 • Basic with UX/UI design
 • Good in English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor degree in IT, computer engineering
 • Experience in IT project management
 • Experience at least 3 years in IT business field

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Experienced in NodeJS, VueJS
 • Experienced in leading software development team
 • Fluent in English is a MUST!

13 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Experience in any SAP module
 • Knowledge in IT applications

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Java Developer,Backend API Developer,IT,Computer
 • Good working environment
 • Contract with Renewal, High Salary, Near BTS, MRT

13 hours ago

 

Applied
 • Full stack developer, front end/back end developer
 • UX / UI Designer, BTS Ploenchit
 • Software Tester/Senior Tester, DevOps Engineer

23-Feb-20

 

Applied
 • Business Analyst IT
 • VBA, SQL, Access, AS400, Oracle
 • Finance / Banking / Leasing business

21-Feb-20

 

Applied
 • Senior UNIX System Administrator,IT, Mainframe
 • 7 years experiences with UNIX-AIX,SUN,Linux
 • Attrative benefit and salary with good working

21-Feb-20

 

Applied
 • Project Management;Omnichanel; Project Manager
 • KPI Management;Process Improvement
 • Business Analyst

21-Feb-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Career Advancement Opportunity
 • Exciting & Dynamic Organisation
 • Global Technology Business

21-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • SAP, FI, CO, S/4 HANA, ECC, full cycle, implement
 • GL, AA, AR, AP, blueprint, Rollout, PP, Financial
 • Cost Centers, Internal Orders, Product Costing

21-Feb-20

 

Applied
 • IT Manager
 • IT Operations, Project Management
 • Operation development

21-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • At least 7 - 8 years
 • Banking business
 • Good command of English communication

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years experience required
 • Thai and English languages required
 • Reporting to Country Head

21-Feb-20

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Thai national only, age 25-35 years old
 • 1 year of working experience on test automation

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in IT / Computer/ Engineering / MIS
 • Experience in HTML/JavaScript
 • Experience in business process improvement

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

20-Feb-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

20-Feb-20

 

Applied
 • C#.NET Programmer/Developer,Software Specialist
 • High Salary and benefit with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line, Good benefit

20-Feb-20

 

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

20-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • 10 years of Architecture/ Enterprise Architect
 • Exp in cloud, Microservices, and new technologies
 • Expert in Software/ Infrastructure architect

20-Feb-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Product Owner;Product Analytic;Product Development
 • Strategic planning;Platform Technology;
 • Advance Analytic;Data

20-Feb-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • System Analyst
 • Programming C#,Java
 • Testing

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Java, C#, .Net programmer
 • ERP , Financial Software
 • Technical consultant

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • ERP
 • SAP
 • Application

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • SDLC
 • Application support
 • SQL

20-Feb-20

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 3 years in Business Analyst
 • Exp. in AS400 Core App
 • Financial business knowledge

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Oracle Retail;Retail implementation;
 • Retail Management System
 • Project Implementation

20-Feb-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Digital Innovation;Project management;Platform
 • Business Process;IT Strategies;Business Process
 • E-Commerce;Vendor Management;Retails;Data

20-Feb-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Product Development; Product Technology
 • Platform development;Web Technology
 • Digital Strategy

20-Feb-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Change Management;Project Management;
 • Change Consulting;Transformation
 • Project Life Cycle

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
 • Strategy Consulting
 • People Management

20-Feb-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Experience in IT Audit, IT Compliance
 • Experience in implementing automation
 • Understanding of the legal obligations of software

20-Feb-20

 

Applied
 • Data Scientist
 • Business Intelligence
 • Data Collection

19-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

19-Feb-20

THB30k - 45k /month

Applied