• จัดซื้อจัดหาสินค้า ออกใบสั่งซื้อ
  • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in a related field
  • At least 3-4 years of experience in a procurement
  • Experience of working in a petrochemical

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • degree in a related field or possessing
  • Strong negotiation, leadership and communication
  • High level of initiative, problem solving skills

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.