• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

54 mins ago

 

Applied
 • Procurement
 • Planning
 • Operation

54 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี ทุกสาขา

1 hour ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความขยันและอดทนสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความสามารถในการเจรจาและต่อรองราคา

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Procument Seafrieght
 • Connections with Liners and co-loaders.
 • Product development and Branding.

14 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบดี

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าพูด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

19 hours ago

 

Applied
 • Handling all purchasing issues related to firm
 • Bachelor’s degree in a related field
 • At least 7 years of experience a purchasing role

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความละเอียด-รอบคอบ

19 hours ago

 

Applied
 • Experience in sourcing, speciall for warehouse equ
 • Logical thinking and have interpersonal skills
 • Good in communication both internal and external

19 hours ago

 

Applied
 • 5 years Purchasing in multinational manufacturing
 • Non Production, Indirect buyer, automotive
 • Good in English

19 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years Sourccing/Purchasing with automotive
 • Metal forging, stamping, machining buyer, Purchase
 • suchat@kensington.co.th

19 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้า
 • การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Sep-17

 

Applied
 • Procurement Management
 • Purchasing Management
 • Contract Management

26-Sep-17

 

Applied
 • Verify vender invoices and ensure invoices
 • purchasing especially in hotel industry
 • Preparing and issuing checks

26-Sep-17

 

Applied
 • Education Bachelor Degree - Master Degree
 • Experience all professions
 • With experience in retail business

26-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing
 • Business analysis
 • Supplier management

26-Sep-17

 

Applied
 • Liaise with customers and production team
 • Provide contractual confirmation with customers
 • Expedites business and production progress

26-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ทุกเพศ อายุ 20-40 ปีบริบูรณ์
 • มีประสบการณ์จัดเรียงสินค้า

26-Sep-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ทุกเพศ อายุ 20-40 ปีบริบูรณ์
 • มีประสบการณ์จัดเรียงสินค้า

26-Sep-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ทุกเพศ อายุ 20-40 ปีบริบูรณ์
 • มีประสบการณ์จัดเรียงสินค้า

26-Sep-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ทุกเพศ อายุ 20-40 ปีบริบูรณ์
 • มีประสบการณ์จัดเรียงสินค้า

26-Sep-17

 

Applied
 • วิ่งจัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้า
 • ดูแลและจัดการเกี่ยวกับพนักงาน PC , Merchandiser
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

26-Sep-17

THB16k - 35k /month

Applied
 • ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานจัดเรียงสินค้า
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

26-Sep-17

 

Applied
 • utilize your skills and knowledge
 • good welfare and well benefits with high bonus
 • grow with the company

26-Sep-17

 

Applied
 • Responsible and control quotation & tender process
 • Analyze and reports performance by section
 • At least 5 yrs in tender or document preparation

26-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดจ้าง ของบริษัท
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบดี

26-Sep-17

 

Applied
 • Sourcing suppliers, dealing with auditor
 • Related to Vendor&Supplier in constrution company
 • Strong in negotiation skill

26-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพลอยพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในด้านพลอย
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ระดับดี

26-Sep-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อกับต่างประเทศ

25-Sep-17

 

Applied
 • English speaking (High proficiency)
 • 1-2 years experience in preferably in procurement
 • IT, transportation or services industry

25-Sep-17

 

Applied
 • Negotiate with vendor for pricing.
 • Source potential products
 • Monitor and analyze

25-Sep-17

 

Applied
 • Cosmetic / Perfume / Fashion experience
 • Khowlege of Retails management
 • Contact with government department

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

25-Sep-17

 

Applied
 • Experienced in demand forecast product by product
 • 80-120 K with other benefits
 • Good English communications

25-Sep-17

 

Applied
 • Transportation
 • Procurement
 • Ground Transport

25-Sep-17

 

Applied
 • At least 7 years experience in Procurement
 • Strong communication and negotiation skill
 • Compliance management

25-Sep-17

 

Applied
 • Global leader of Nutrition Feeds company
 • Freight Sourcing Experience
 • Experience as Sourcing Analyst

25-Sep-17

 

Applied
 • Develop standard of operation procedures
 • Prepares the specification bid package
 • Prepares and updates all budgets for construction

25-Sep-17

 

Applied
 • to challenge your ability and grow
 • to work in new central business district
 • to gain knowledge in treatment system

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Mobile & Tablets, Computer & Accessories
 • Fashion & Beauty, Home & Living, Leisure, Sport
 • Home Entertainment, Grocery

25-Sep-17

 

Applied
 • 5+ years in enterprise sales.
 • ERP sales experience is an advantage.
 • Develop business strategies for designated account

25-Sep-17

 

Applied
 • หญิง
 • 20-30 ปี
 • ปวช./ปวส./ปริญญาตรี

25-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง

25-Sep-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง

25-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แต่ละตำแหน่ง 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสาร เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

25-Sep-17

 

Applied
 • Coordination of product launches and cost requests
 • PO release & tracking,direct experience in garment
 • Work closely with vendors, PD, Sourcing in Europe

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Logistics
 • Experience in Import and Custom Clearance function
 • Manage and keep record of Customs Clearance record

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in fresh food purchase,supply chain
 • Maintain and find suitable supplier
 • Retails, FMCG, Food service is preferred.

25-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.