• มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ Internet

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดสต็อกสินค้า
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • At least 2 years experience in purchasing of hotel
 • Demonstrated ability to interact with customers
 • Proficient in the use of Microsoft Office

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทางด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.