Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 157 jobs
  Bangrak
  • มีความเข้าใจและวิเคราะห์ราคาได้
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  Bangrak
  • สรรหาสินค้าใหม่จากในประเทศและต่างประเทศ
  • หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's logo
  BangsueTHB 16K - 19,999 /month
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา การจัดการหรือวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน
  Siam Food Products Public Company Limited's banner
  Siam Food Products Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ & ธุรการ 1 ปี
  • เดินทางต่างจังหวัดได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, รับแรงกดดัน (กรณีเร่งด่วน)
  Next