• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Logistic, IE
  • รับผิดชอบแผนการผลิตรายสัปดาห์/รายเดือน
  • ติดตามวัตถุดิบจาก Supplier และประเมิน Supplier

18-Aug-17

 

Applied
  • Develop long term mutually beneficial relationship
  • BBA, BBE or equivalent working experience
  • At least 1-3 years sourcing experience electronics

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • Data analyzes, reporting and suggestions
  • Bachelor in Business Administration
  • Minimum 2 years working experience

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.