• จัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.