ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิTHB 20K - 25K /เดือน
  • ร่วมคิดค้น ออกแบบ สูตรขนม/ของว่างเพื่อสุขภาพ
  • วางแผน ติดต่อและสรรหา Supplier ที่มีประสิทธิภาพ
  • มีประสบการณ์ในการผลิตอาหารหรือติดต่อโรงงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • Negotiating and agreeing contracts and monitoring
  • Conducting research to ascertain the best products
  • Forecasting levels of demand
  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.'s banner
  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.'s logo

  Regional Procurement Manager (250-400K) Chemicals

  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • strong key account management with suppliers
  • chemical experience
  • Strong English
  Argyll Scott Asia's banner
  Argyll Scott Asia's logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Experience in Sourcing seafood in APAC
  • Great experience in strategic procurement
  • Strong stakeholder management
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิTHB 45K - 70K /เดือน
  • คัดเลือก&พัฒนาสินค้าใหม่ๆในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ
  • ติดตาม Timeline การผลิตกับ OEM และประสานงาน
  • Minimum 3-5 years experience in Food &Ingredient