• วางแผนงานขายเครื่องมือแพทย์ ดูแลทีมขายต่างจังหวัด
  • รับผิดชอบยอดขายของทีมให้เป็นที่กำหนด
  • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยว

19-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?