• ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • ประสบการณ์ด้านงานห้อง Lab 3 - 5 ปี

19 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?