• จบปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าในแผนกอายุรกรรม เบาหวาน หัวใจ

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์การด้านขายเครื่องมือแพทย์
 • มีพาหนะใช้ในการทำงาน

11-Oct-19

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

11-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in related filed
 • Prefer FMCG/nutrition/Animal related company
 • Full and valid driver´s license required

10-Oct-19

 

Applied
 • Degree in Science or related field
 • 1 yr. sales experience in medical industry
 • Can do attitude,Good communication skills

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?