Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 of 19 jobs
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • ประสบการณ์บริหารงานขายยาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการขายทาง OTC และคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมทีมขาย
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Bangna
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้าน RA ของผลิตภัณฑ์ยา
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับ อย.
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์เท่านั้น
  Central Group (Central Department Store Group)'s banner
  Central Group (Central Department Store Group)'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • นักศึกษาเภสัช