• มีประสบการณ์ขายทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ชอบงานขายงานบริการ มีบุคลิกภาพดี คุยเก่ง
  • มีทัศนคติเป็นบวก มุ่งมั่น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์

17-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
  • Knowledge of the dental / healthcare markets
  • Good command of English
  • Bachelor's degree in related fields

17-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?