• สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • รักงานขายยาและมุ่งเน้นผลลัพธ์

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีความสนใจทางด้านการขาย มีความอดทนและพยายาม
 • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคอีสาน

22-Sep-17

 

Applied
 • Male, age not over 30 years old
 • Degree in Medical Field / Science / Biotechnology
 • 1 years’ experience in sales representative field

21-Sep-17

 

Applied
 • Medical Representative, Phamaceutical,
 • Sales Representative, Dermatology, Ophthalmology
 • Hospital, Ethical Sales Channel, North Eastern

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง ฒิปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพการนอนหลับ
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาล

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพการนอนหลับ

21-Sep-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจโรงพยาบาลขอนแก่น
 • วุฒิปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • ประกันสังคมและโบนัส

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science or Business
 • At least 1-2 years’ experience in healthcare
 • Service minded, self-motivated and customer

18-Sep-17

 

Applied
 • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีความสนใจทางด้านการขาย มีความอดทนและพยายาม
 • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคอีสาน

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.