• นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับแพทย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณา
 • จัดส่งแผนการทำงานล่วงหน้าในแต่ละเดือน

19-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Aug-19

 

Applied
 • Fluent in English - conversation and writing
 • Handle emails, coordinate and prepare reports
 • Fresh Graduate are welcome

16-Aug-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์ , พยาบาล หรือ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย/ติดต่อ งานกับแพทย์ พยาบาล

15-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?