Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 41 jobs
  Thai Hospital Products Co., Ltd.'s banner
  Thai Hospital Products Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าปัจจุบัน
  Innovex Holdings Co., Ltd.'s banner
  Innovex Holdings Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
  • มียานพาหนะเป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เครื่องมือแพทย์
  บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Medical Sales Executive / ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์

  บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย1 ปี
  • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  • บุคลิกดี รักงานขาย และมีความคล่องตัว
  Patar Lab (2517) Co., Ltd.'s banner
  Patar Lab (2517) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบยาระหว่างผลิตและยาสำเร็จรูป
  Next