• บุกเบิกตลาดในเขตภาคตะวันออก ดำเนินการขาย
  • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขายผลิตภัณฑ์วิจัยทางวิทยาศาส

18-Aug-17

 

Applied
  • บุกเบิกตลาดในเขตภาคตะวันออก ดำเนินการขาย
  • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขายผลิตภัณฑ์วิจัยทางวิทยาศาส

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
  • เสนอขายเครื่องมือแพทย์ให้กับลูกค้า

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.