• ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • ประสบการณ์ด้านงานห้อง Lab 3 - 5 ปี

20-Feb-20

 

Applied
  • เภสัชกร Full Time
  • เภสัชกรร้านยา
  • เภสัชกรชุมชน

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?