Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 63 jobs
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo

  Regulatory Affairs Manager

  Bertram (1958) Co., Ltd.
  Wangthonglang
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • Exp. 5 ปีขึ้นไป การขึ้นทะเบียนยา,ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร,เครื่องสำอาง
  Thai Hospital Products Co., Ltd.'s banner
  Thai Hospital Products Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าปัจจุบัน
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • มีประสบการณ์ด้านการทำแลปชีววิทยาโมเลกุลเช่น RT-PCR
  • จบสาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบนักเทคนิคการแพทย์
  Thanes Group's banner
  Thanes Group's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและบริหาร
  • ทำงานร่วมกับทีมขาย
  • มีความรู้เครื่องมือแพทย์/รังสีเทคนิค/เอ็กซ์เรย์
  Innovex Holdings Co., Ltd.'s banner
  Innovex Holdings Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
  • มียานพาหนะเป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เครื่องมือแพทย์
  Next