• ปริญญาตรีการตลาด
  • ประสบการณ์การตลาดอย่างน้อย 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?