Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  Filtech Enterprise 1994 Public Company Limited's logo
  Prakket
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์และใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • สถานที่ทำงานใกล้ MRT วงศ์สว่าง
  • มีประสบการณ์งานพิจารณารับประกันอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านการรักษาพยาบาล