• สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีพาหนะส่วนตัว
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Endo Surgery products

21 hours ago

 

Applied
 • Fluent in English - conversation and writing
 • Handle emails, coordinate and prepare reports
 • Fresh Graduate are welcome

23-Aug-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy, Science
 • Minimum 1 years experience working Pharmaceutical
 • Establish validation/qualification system

23-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับแพทย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณา
 • จัดส่งแผนการทำงานล่วงหน้าในแต่ละเดือน

19-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Aug-19

 

Applied
 • Opportunity of enhance learning
 • Oversea Training opportunity
 • Positive working environement

15-Aug-19

 

Applied
 • Application support for diagnostic imaging devices
 • Application support for nuclear medicine products
 • Deg/Masters in Radiological Tech, Medical Physics

15-Aug-19

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์ , พยาบาล หรือ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย/ติดต่อ งานกับแพทย์ พยาบาล

15-Aug-19

 

Applied