• สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาจีนได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing 2 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจท่องเที่ยว

14-Aug-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing 2 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจท่องเที่ยว

14-Aug-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?