• ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ทำงานกับคนได้ดี

24-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?