• หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สามารถทำ Marketing Online
  • มีความเข้าใจและสามารถทำในงานด้าน Digital Market

22-Aug-17

 

Applied
  • ปวส. - ปริญญาตรี
  • งานด้านออกแบบป้ายโฆษณา
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 25 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีความรับผิดชอบสูง

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.