• มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับN2
  • มีความรู้ภาษาจีนในระดับHSK4
  • ได้รับค่าภาษาตามขั้น

18-Nov-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?