• เพศ : ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษาด้านกราฟฟิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบ

21-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.