• คิดกลยุทธ์ และวางแผนSocial Media & Online
  • Search Engineตามกลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างกิจกรรมสื่อสารใน Social Media

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
  • มีความรู้ด้าน Computer Graphic
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.