• วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
  • มีความละเอียด รอบคอบ
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมไม่น้อยกว่า 2 ปี

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?