• วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

4 hours ago

 

Applied
  • Prospect for new business with new/old customers
  • Prepare sales analysis/plan to achieve sales goals
  • Make sure customer is satisfied with our sales

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.