Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 95 jobs
  MOTIONX STUDIO's banner
  MOTIONX STUDIO's logo
  HuaykwangTHB 35K - 90K /month
  • ออกแบบรถยนต์ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ
  • เรียนรู้ และสร้างชิ้นงานจาก 3d printer, CNC, 5axis
  • ออกแบบสร้างผลงานคุณภาพสูง ระดับนานาชาติ
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo

  Facility and Maintenance Manager (For Residential)

  AP (Thailand) Public Company Limited
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงระบบอาคารสูง
  • ประสบการณ์รับมองส่งมอบโครงการ บำรุงรักษาระบบ
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพ
  MAHAJAK DEVELOPMENT CO., LTD.'s banner
  MAHAJAK DEVELOPMENT CO., LTD.'s logo
  Sapan-suangTHB 16K - 25K /month
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลและไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ด้านขายงานโครงการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
  Next