• มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
  • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

06-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  • มีประสบการณ์คุมเครื่องจักรในโรงงานอย่างน้อย 1 ปี

30-Oct-19

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?