• วุฒิการศึกษาระดับปวช หรือปวส สาขาเครื่องกล อื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2 -5 ปี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,ทักษะการซ่อมบำรุง, การเชื่อม

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์

26-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ในธุรกิจสิ่งพิมพ์
 • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานวันเสาร์/เดือน (1-2 เสาร์)

26-May-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical
 • 7 years working experience
 • Good command of spoken and written English.

25-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?