• เพศ ชาย-หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • Testing all types of pressure vessel
 • Bachelor degree of Mechanical Engineering
 • Registered Engineering License

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. , ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์

12 hours ago

 

Applied
 • Testing all types of pressure vessel
 • Bachelor degree of Mechanical Engineering
 • Planning in mechanical engineering

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • >8 years in marketing / new product Compressor
 • Strong Technical & Mechanical Skill
 • Excellent command in English

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สาขาที่เกี่
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สาขาที่เกี่
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 7 ปี มีประสบการณ์ด้านการคิดราคางานได้
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

12 hours ago

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

12 hours ago

 

Applied
 • 2 years of experience as Service Engineer
 • Good command of spoken and written English
 • Good electrical and mechanical skills

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Mechanical Engineering
 • 3-5 years for Experience s in Procurement
 • Experienced in EPC, Power Plant, Petrochemical

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

12 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง ทางด้านช่างไฟฟ้า , ประปา , สุขาภิบ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี

12 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 • ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ
 • จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาทางด้านไฟฟ้า/ เครื่องกล
 • ปฏิบัติงานเป็นวิศวกรประจำฝ่ายการตลาด

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

12 hours ago

 

Applied
 • Design, Implement Mechanics & Electrical System
 • Preventive maintenance cooling, Pumping system
 • 2nd level support Data Center Operation

12 hours ago

 

Applied
 • Tendering Engineer Job
 • Power and Construction
 • Job in Bangkok, Thailand

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Design Engineer
 • Power and Construction
 • Job in Bangkok, Thailand

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • Able to traveling both up country and abroad.
 • Increase awareness on both company and products.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handling of sales in a specific delegated market
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 3 or 5 years experiences in the related

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • To penetrate and develop the market
 • Increase awareness on both company and products.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Running daily activities on service function
 • Vocational or bachelor degree in Electrical
 • At least 1 or 2 years experience in service

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป
 • เขียนแบบงานเครื่องกล
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง

19 hours ago

 

Applied
 • Piping ,Drafting ,Technician, Oil , Gas
 • AUTOCAD, AUTOPLANT, VISIO
 • Familiar with 3D model (graphic design)

21-Aug-17

 

Applied
 • Aged between 23 - 28 years old / Male only
 • Degree in Computer Engineering, Electrical
 • 1 year of work experience in the position

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการมรถยนต์ใหม่ 1ปีขึ้นไป
 • สามารทำงานในวันอาทิตย์ได้

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป4. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านศูนย์อู่สีย่างน้อย 1ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ออกแบบ Tooling ที่ใช้สำหรับการผลิต
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรเครื่องกล

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • ดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและประกอบการผลิต
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้าควบคุม

21-Aug-17

 

Applied
 • 5 yrs working experience in Mechanical Engineering
 • Knowledge about IE improvement
 • Skill in 3D CAD, PLC, GOT Program

21-Aug-17

 

Applied
 • Food machinery
 • install / service / maintenance machinery
 • Engineering

21-Aug-17

 

Applied
 • vocational qualification in mechanical engineering
 • Able to travel around Thailand and overseas
 • Increasing sales and market share

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over 30 years.
 • At least 1 years’ experience in Sales or Marketing
 • Have car + license

21-Aug-17

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

21-Aug-17

 

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • Construction Company
 • Professional Mechanical Engineer

21-Aug-17

 

Applied
 • Male, 5 years in technical training
 • SAP, Very good english
 • Plan yearly training for staff.

21-Aug-17

 

Applied
 • 3-4 years in elevator/ construction engineering
 • University graduate in Mechanical / Electrical
 • Be capable of working with and within a large team

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical field
 • Good computer skill and especially AutoCAD program
 • To have related experience 1-2 years

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Electrical, Machanical, Control
 • 1-3 year’ exp. in electrical engineer
 • Have own car and driving license

20-Aug-17

 

Applied
 • civil engineer, infrastructure, tunnels
 • experiences in chemical constructions
 • auto cad drawing, able to work under pressure

19-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Mechanical , equipments , installation,Train
 • Generator, Stinger, Train wash Machine,subcontract
 • Heavy equipment,civil contractor, QA/QC

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Mechanical Engineer
 • Min 10 yrs exp in Engineering from Hotel/Resort
 • Fluent English

18-Aug-17

 

Applied
 • work-life-balance
 • good command of English
 • Attractive remuneration

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical
 • 2 years experience in maintenance and repair
 • Ability to operate computers

18-Aug-17

 

Applied
 • Manpower planning for the maintenance purpose
 • Degree or higher in Engineering
 • 2+ years’ experience in Engineering or Maintenance

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.