• ปริญญาตรีทางการตลาด, วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • มีรถยนต์/ใบขับขี่ พร้อมในการปฏิบัติงาน

28-May-20

Salary negotiable

Applied
  • B.Eng Chemical or higher
  • Work in Angthong
  • Experience in Chemical or Acid plant 10 years

25-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?