• ปฎิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ อ.เมือง จ.สระบุรี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ บริหารงาน และทีมงานการตลาด
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาอันดับแรก

26-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?